25.08.2020

Kupovina PVC prozora

Kada odlučimo da zamenimo prozore ili zatvorimo novu zgradu, prevashodno smo suočeni sa izborom materijala. Na tržištu se pojavljuju novi materijali, nove kombinacije. Koji materijal odaberemo zavisi od više faktora. Potrošači analiziraju troškove, životni vek prozora / vrata, način održavanja i čišćenja, mogućnost subvencija ...

Kada odlučimo da zamenimo prozore ili zatvorimo novu zgradu, prevashodno smo suočeni sa izborom materijala. Na tržištu se pojavljuju novi materijali, nove kombinacije. Koji materijal odaberemo zavisi od više faktora. Potrošači analiziraju troškove, životni vek prozora / vrata, način održavanja i čišćenja, mogućnost subvencija ...

Iz različitih izvora i istraživanja možemo zaključiti da PVC materijal ima najpovoljniji uticaj na životnu sredinu. U prošlosti nisu znali za pojam "zaštita životne sredine". Ljudi su danas svesniji, živimo drugačije, svedoci smo napretka i u tehničkom i naučnom polju. Zbog svega toga zaštita životne sredine postaje sve važnija. PVC prozori su napravljeni od  materijala koji se svo vreme ravnomerno protežu čime se postiže dobra toplotna izolacija. Materijali su vrlo otporni na UV zrake, ne stare i požute ili ne blede. PVC materijal je veoma dobar izolator, zahteva minimalno održavanje i neosetljiv je na vremenske prilike. PVC prozori ne treba da se farbaju, niti ih nagrizaju crvi. Ako uporedimo cene prozora od ostalih materijala, PVC elementi su među najjeftinijim. Važno je da se PVC materijal može reciklirati. Oni imaju dug životni vek, tako da se smanjuje količina otpada. Uz to, važno je da se oni ne zagoreju ako nema nekih zapaljivih materijala. Prozori od PVC materijala zahtevaju manje energije za proizvodnju od ostalih materijala. PVC je nerastvorljiv u vodi, tako da ne zagađuje vodu.

Dobra zvučna izolacija je takođe važna. Komore od PVC materijala jako dobro apsorbuju zvučne signale. Višekomorni profili takođe imaju veoma nisku toplotnu provodljivost, što znači veću toplotnu izolaciju.

Nedavno su se na tržištu prodavale 3 i 4 komore. Danas potrošači imaju na raspolaganju 6, 7, 8 i više komornih PVC elemenata. Svaka komora doprinosi boljoj izolaciji - toploti i zvuku. Naravno, izolacija zavisi od mnogih faktora, uključujući staklo. Novi trendovi se takođe pojavljuju u pogledu zastakljivanja. Nakon što je standardno dvoslojno termopansko staklo zamenjeno troslojnim zastakljenjem, neka su tražena i za četvoroprozirne ploče.

Ukratko, moramo razmotriti različite faktore pre kupovine prozora. Samo na taj način m