15.03.2020

PVC PROZORI BEOGRAD

 

Stambeni objekti u Beogradu:

Beograd, kao glavni i najveći grad  je lokacija gde je skoncentrisan veliki broj stanovnika naše zemlje. Kao posledica mnogoljudnosti javlja se veliki broj stambenih objekata, bilo da se radi o privatnim kućama ili stambenim zgradama.

Masovna gradnja objekata je karakteristična za prošla vremena, a sa ove vremenske distance možemo slobodno reći i davna, jer je građevinarstvo u pogledu načina izgradnje, materijala koji se koriste i potrebe za energetskom efikasnošću objekata doživelo pravu revoluciju, a po tim standardima stari objekti malo toga od savremenih zahteva ispunjavaju. I dok sa jedne strane ograničenost prirodni resursa diktira stalno povećanje cene energenata, sa druge strane zahtevi savremenog društva se odnose i na kvalitet izgrađenih objekata, ali i unapređenje kvaliteta života.

Danas objekti moraju imati energetske pasoše i ostvarivati minimalne energetske gubitke. Što se tiče novih objekata oni se grade u skladu sa zahtevima savremenog građevinarstva i ispunjavaju sve što se od njih i očekuje, ali nameće se pitanje kako povećati energetsku efikasnost ranije izgrađenih objekata.

Naravno da ukoliko imate dovoljno sredstva, Vaše kuće ili stambene zgrade možete izolovati i istovremeno zameniti komplet stolariju na objektima čime ćete postići povećanje energetske efikasnosti. Ali naša realnost je takva da najveći broj stanovnika prestonice nije u situaciji da razmišlja o velikim ulaganjima, a sa druge strane zbog visine računa za grejanje i hlađenje prostorija i celih objekata pokušava da pronađe neko rešenje koje će doneti rasterećenje budžeta.

Kako se najveći energetski gubici ostvaruju kroz prozore, po nekim podacima oko 30%, a to je građevinski element koji predstavlja barijeru između spoljašnje sredine i unutrašnjosti objekta, jednostavno se nametnulo da je zamena starih, dotrajalih prozora prvi i logičan korak ka unapređenju energetske efikasnosti. PVC prozori su se nametnuli svojim kvalitetom i odličnim karakteristikama kao idealan građevinski element.

PVC prozori:

Svojim izuzetnim karakteristikama PVC prozori su osvojili tržište i postali najčešće ugrađivani element prilikom zamene starih drvenih prozora. PVC prozori u potpunosti ispunjavaju sve zahteve vezane za  energetsku efikasnost objekata. Konačno se na tržištu pojavio proizvod koji može zadovoljiti sve estetske zahteve koji se pred njih stavljaju u pogledu boja, oblika i načina otvaranja. Ali da bi se svi segmenti zadovoljili neophodno je da prozori budu proizvedeni od kvalitetnog PVC profila, sa ugrađenim odgovarajućim staklom i okovom koji obezbeđuje maksimalno dobro zatvaranje i dihtovanje svih elemenata prozora. Ugrađeni PVC prozor mora obezbeđivati:

  • toplotnu izolaciju
  • zvučnu izolaciju
  • zaštitu od košave
  • maksimalno propuštanje svetlosti
  • komfor pri rukovanju i
  • estetsko uklapanje u postojeći izgled objekta.

Ugradnja PVC prozora u Beogradu je svakako najzastupljenija, ali iskustva sa terena su takva da sa sigurnošću možemo reći da su baš ovi prozori idealno rešenje za klimatske uslove naše prestonice.

Ugradnja PVC prozora u Beogradu:

Kako bi Vaši prozori bili energetski efikasni, Vaši računi niži onda morate pažljivo birati firmu kojoj ćete poveriti posao zamene starih prozora. Firma sa kojom ćete sarađivati mora imati kvalitetan proizvod, obučene i stručne radnike i obaveznu garanciju na proizvod. Posao poverite profesionalcima koji rade na teritoriji Beograda kako bi u slučaju potrebe za njihovom intervencijom bili u mogućnosti da reaguju odmah.