17.12.2020

Sta su okovi za prozore?

Glavni zadatak okova je održavanje nepropusnosti i otvaranje, zatvaranje i naginjanje prozorskih krila ili vrata. Okovi su takođe odgovorni za sigurnost prozora, štiteći stan od provale. Jedan od ključnih elemenata je ručica kojom koristimo za promenu položaja krila. Danas su najčešće ugrađeni okovi pričvršćivači sa više tačaka, tj. Postavljeni duž čitavog oboda krila. Kada je krilo zatvoreno, učvršćivači ga ravnomerno pritiskaju na okvir. Ovo osigurava nepropusnost i sprečava deformacije profila.

Glavni zadatak okova je održavanje nepropusnosti i otvaranje, zatvaranje i naginjanje prozorskih krila ili vrata. Okovi su takođe odgovorni za sigurnost prozora, štiteći stan od provale. Jedan od ključnih elemenata je ručica kojom koristimo za promenu položaja krila. Danas su najčešće ugrađeni okovi pričvršćivači sa više tačaka, tj. Postavljeni duž čitavog oboda krila. Kada je krilo zatvoreno, učvršćivači ga ravnomerno pritiskaju na okvir. Ovo osigurava nepropusnost i sprečava deformacije profila.

Tip učvršćenja sa više tačaka određuje način na koji se naši prozori otvaraju. Možemo birati između okretnih okova koji omogućavaju normalno otvaranje prozora i nagibnih okova koji omogućavaju samo naginjanje krila. Najprikladnije rešenje uključuje armaturu koja kombinuje obe funkcije, tj. okove za naginjanje i okretanje.

Osim otvaranja i zatvaranja prozora, okovi takođe mogu pružiti zaštitu od provale ili pristup svežem vazduhu bez otključavanja krila.

Ključni elementi okova sa poboljšanom otpornošću na provalu su udarne ploče gljiva i inteligentne sigurnosne kamere. U zavisnosti od željene klase sigurnosti, udarne ploče se postavljaju ili u svaki ugao prozora, ili duž celog oboda. Učinkovitu zaštitu od provale pružaju i ručka za zaključavanje ključa i ploča protiv bušenja u armaturi. Armatura koja osigurava stvarnu zaštitu od provalnika koji ulaze u naš dom treba da ima sigurnosnu klasu.

Druga funkcija koju pružaju napredni okovi je mikroventilacija. To nam omogućava da otpečatimo prozor tako da u sobu ulazi minimalan mlaz svežeg vazduha. Na ovaj način sobu možemo provetriti, a da je ne hladimo.