Elvial 2000

Elvial 2000
Elvial 2000

Sistem 2000 klasičnog dizajna i lagane konstrukcije bez termičkog prekida odgovara evropskim standardima za vodonepropusnost i zvučnu izolaciju. Koristi se u izradi vrata izloga velikih otvora i glavnih ulaza.

Tehničke karakteristike

  • propustljivost vazduha zadovoljava klasu D po JUS D.E8.013
  • otpornost prema delovanju vode je veća od zahtevane u klasi D po JUS.D.E8.011
  • ugradne dubine od 55 do 75mm

Kontaktirajte nas